Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la proposició de llei d'iniciativa popular

24 de febrero de 2015

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la iniciativa legislativa popular que pretenia l'aprovació de mesures d'emergència en matèria d'ordenació del territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat per 33 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (Socialista, MÉS i Margalida Font) prendre en consideració la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular per la qual es pretenien aprovar mesures d'emergència en matèria d'ordenació del territori. Per tant, la iniciativa no continuarà la tramitació parlamentària.

La iniciativa legislativa, presentada i defensada a la cambra per Miquela Noguera en nom de la Comissió Promotora, se centra "en la necessitat d'impulsar a les Iles Balears una política d'ordenació del territori més sostenible, integral i adreçada a satisfer l'interès general modificant certs aspectes de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, a fi d'adaptar les seves determinacions a la nova realitat territorial i salvaguardar el territori en el seu conjunt de les amenaces que pateix".

En el torn de paraula dels grups que s'han mostrat a favor de la proposició han intervingut Jaume Carbonero del Grup Parlamentari Socialista i Gabriel Barceló del Grup Parlamentari MÉS. En el de torn en contra, ho ha fet María Virtudes Marí, del Grup Parlamentari Popular.

La iniciativa, avalada per les signatures de 16.548 ciutadans (la llei en determina un mínim de 10.000), plantejava un article únic amb un sèrie de modificacions de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, amb la finalitat "d'assentar les bases per a un nou model de gestió i ús del territori de les Illes Balears".

Deu proposicions de llei d'iniciativa popular

Durant la història del Parlament, des de l'any 1983, s'han tramitat fins a deu proposicions de llei d'iniciativa popular (vegeu annex).