Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Francina Armengol obre el debat d'investidura i presenta el seu programa de govern

29 de junio de 2015

Després d'un discurs de 50 minuts, demà, a les 11.00 hores del matí, es reprendrà la sessió amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris. Acabat el debat, ja al capvespre, se sotmetrà a votació la candidatura.

 

Aquest matí ha començat al Parlament l'onzè debat d'investidura, durant el qual la candidata a la Presidència del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha presentat el seu programa de govern al llarg de 50 minuts (vegeu discurs adjunt).

La sessió ha començat a les 10.00 hores del matí amb l’anunci de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, de la proposta de la diputada Francina Armengol, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, com a candidata a presidenta del Govern. L’anunci ha estat resultat de la ronda de consultes que la presidenta del Parlament realitzà la setmana passada amb els portaveus de les formacions polítiques amb representació parlamentària sorgides de les passades eleccions autonòmiques.

Desenvolupament de la sessió de demà

El debat es reprendrà demà a les 11.00 h del matí amb els discursos dels portaveus dels grups parlamentaris, que parlaran seguint l’ordre de major a menor nombre d’escons obtinguts per les seves formacions, tot i que el darrer a fer-ho serà el del grup parlamentari a què pertany el candidat, és a dir, el Grup Parlamentari Socialista. Les intervencions tindran una durada de trenta minuts.

Francina Armengol podrà fer ús de la paraula totes les vegades que ho sol·liciti. Quan contesti individualment o en forma global als o a les representants dels grups parlamentaris, cadascun d'aquests tindrà dret a una rèplica de deu minuts.

La votació es durà a terme a l'hora fixada per la Presidència. Si la persona candidata proposada hi obtenia el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obtenia a la primera votació, se'n procedirà a una altra, passades quaranta-vuit hores, i la confiança s'entendrà atorgada si hi obtenia majoria simple. Abans de procedir a aquesta votació, la candidata podrà intervenir durant un temps màxim de deu minuts, i els grups parlamentaris durant cinc minuts cadascun per tal de fixar-ne la posició.

La votació serà pública  per crida. La secretària primera de la Mesa, Joana Aina Campomar, anomenarà els diputats i les diputades i aquests respondran: "sí", "no" o "abstenció". Els membres del Govern en funcions que siguin diputats, així com els membres de la Mesa votaran al final.

Si la diputada Francina Armengol obté la confiança de la cambra, la Presidència del Parlament ho comunicarà al rei dins les vint-i-quatre hores següents, als efectes del nomenament d'aquella com a presidenta del Govern de les Illes Balears, i a la Presidència del Govern de l’Estat.