Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament elegeix Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears

30 de junio de 2015

El Parlament ha elegit avui Francina Armengol, diputada del Grup Parlamentari Socialista, presidenta del Govern de les Illes Balears per 34 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i la diputada del Grup Mixt Sílvia Tur), 22 vots en contra (Popular i diputats del Grup Mixt, Xavier Pericay i Olga Ballesteros) i 3 abstencions (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS).

Armengol ha estat investida, aquest capvespre, presidenta en primera votació, en aconseguir el suport de la majoria absoluta de la cambra, després de dos dies de sessió plenària on s’ha debatut el programa de govern que la candidata socialista ha presentat davant la cambra.

Ahir Francina Armengol exposà el seu programa polític de govern i, avui, durant el matí i l’horabaixa, el debat s’ha centrat en les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris que han parlat seguint l’ordre de major a menor nombre d’escons obtinguts per les seves formacions: Margalida Prohens (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay i Sílvia Tur (Mixt). La darrera portaveu a intervenir ha estat Pilar Costa, del Grup Parlamentari Socialista, grup al qual pertany la candidata. Francina Armengol ha contestat individualment a cadascun dels portaveus.

En acabar el debat s’ha procedit a la votació pública per crida on la secretària primera de la Mesa, Joana Aina Campomar, ha anat anomenant els diputats i les diputades i aquests han contestat: "sí", "no" o "abstenció". Els membres del Govern en funcions que tenen la condició de diputats, així com els membres de la Mesa han votat al final.

Assolit el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra (34 vots), s'ha entès atorgada la confiança de la cambra a la diputada socialista Francina Armengol.

Ara la Presidència del Parlament ho haurà de comunicar al rei dins les vint-i-quatre hores següents, als efectes del nomenament de la candidata com a presidenta del Govern de les Illes Balears, i a la Presidència del Govern de l’Estat. El nomenament serà efectiu a partir de la presa de possessió, que està previst que es faci dijous que ve, 2 de juliol, al pati del Consolat de Mar.

 

Més informació ...