Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament celebra demà la Sessió Solemne d'obertura de la IX legislatura

8 de julio de 2015

Demà dijous, a les onze del matí, el Parlament celebra la sessió plenària d’obertura de la IX Legislatura.

La sessió s’iniciarà amb el jurament o la promesa dels nous diputats dels seus càrrecs. Els tres nous parlamentaris que prendran possessió són: Jaume Joan Garau, Maria Concepció Obrador, que substitueixen  Martí X. March i Mercedes Garrido (GP Socialista) per renúncia al càrrec, i Rafael Nadal, qui substitueix José Ramón Bauzá (GP Popular)també per renúncia al càrrec.

Tot seguit, la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, pronunciarà el discurs institucional.

Finalment, es procedirà per part del Ple del Parlament a la ratificació dels candidats proposats pels grups parlamentaris com a senadors en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Grup Parlamentari Popular ha designat José Ramón Bauzá i el Grup Parlamentari Socialista Francesc Antich.

La presidenta sol·licitarà a la cambra si ratifica per assentiment l’esmentada designació. En cas que no hi hagués assentiment, es procedirà a la votació.

Podeu seguir l’emissió en directe de la sessió solemne d’obertura a través de la web del Parlament: www.parlamentib.es

Constitució de les comissions

Un cop finalitzada la sessió plenària, el Parlament procedirà a la constitució de les comissions parlamentàries i a l’elecció o proclamació dels membres de la Mesa. També es procedirà a la constitució i a l’elecció o proclamació de vicepresidents i secretaris de la Diputació Permanent.