Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament celebra la Sessió Solemne d'obertura de la IX legislatura

9 de julio de 2015

La sessió s’ha iniciat amb el jurament o la promesa de tres nous parlamentaris que han pres possessió: Jaume Joan Garau, Maria Concepció Obrador, que substitueixen  Martí X. March i Mercedes Garrido (GP Socialista) per renúncia al càrrec, i Rafael Nadal, qui substitueix José Ramón Bauzá (GP Popular) també per renúncia al càrrec.

Tot seguit, la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ha pronunciat el discurs institucional que podeu llegir al document annex a la notícia.

Finalment, s'ha procedit per part del Ple del Parlament a la ratificació dels candidats proposats pels grups parlamentaris com a senadors en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Grup Parlamentari Popular ha designat José Ramón Bauzá i el Grup Parlamentari Socialista Francesc Antich.

Grups parlamentaris han sol·licitat procedir a una votació, fet que ha impossibilitat ratificar per assentiment de la cambra l'esmentada designació.

Aleshores, han estat ratificats com a senadors els candidats esmentats amb el suport de diputats i diputades populars i socialistes, amb la manifestació en contra del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears i l'abstenció de diputats i diputades de Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i el diputat i diputada de Ciudadanos, integrats al Grup Mixt.

Constitució de les comissions

Un cop finalitzada la sessió plenària, el Parlament ha procedit a la constitució de les comissions parlamentàries i a l’elecció o proclamació dels membres de la Mesa. També s'ha constituït i elegits  els vicepresidents i secretaris de la Diputació Permanent.

Més informació ...