Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El parlament elegeix el candidat a magistrat del Tribunal Constitucional i els síndics de la Sindicatura de Comptes

21 de julio de 2015

Joan Oliver i Araujo és el candidat a magistrat del Tribunal Constitucional i Bernat Salvà, Joan Rosselló i Fernando Toll-Messía han estat proclamats síndics de comptes.

El Parlament ha celebrat aquest matí una sessió plenària extraordinària, segons l’acord adoptat per la Diputació Permanent, per elegir un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional i els síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. L’elecció dels membres del Consell de Direcció i del director o la directora de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, s’ha retirat de l’orde del dia del ple perquè no s’ha arribat a cap consens entre els grups parlamentaris.

Candidat a magistrat Tribunal Constitucional

La designació del candidat per cobrir la vacant de magistrat del Tribunal Constitucional, prové de l'aplicació del Reglament del Senat i de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que ha permès a cada Assemblea legislativa presentar un candidat per cobrir la vacant per defunció del magistrat Luis Ignacio Ortega.

Aleshores, a instància del Grup Parlamentari Socialista, s’ha proposat el catedràtic de Dret Constitucional adscrit al Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears, Joan Oliver i Araujo. Per a la seva elecció s’ha hagut de procedir a la votació secreta, a petició del Grup Parlamentari Popular i dels diputats de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Mixt), la qual ha obtingut el resultat següent: 36 a favor i 22 abstencions.

Elecció dels tres síndics de comptes.

Finalment, hi ha hagut consens unànime, també mitjançant votació secreta, per elegir els tres síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, qui han estat els prèviament proposats: Bernat Salvà Alloza, Joan Rosselló Villalonga i Fernando Toll-Messía.