Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida el Decret llei de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials

3 d'agosto de 2015

El Decret incorpora una disposició addicional per la qual se suspèn l’atorgament de llicències a grans establiments comercials durant sis mesos, després de la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern central contra la Llei de Comerç de Balears.

 

El Parlament ha validat avui matí, en una sessió plenària extraordinària, el Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials. La sessió plenària extraordinària ha començat amb un minut de silènci en solidaritat amb les víctimes de la violència de gènere i domèstica.

La defensa del contingut de la iniciativa l’ha duta a terme Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.      

Pel Grup Parlamentari Popular, ha intervingut José Vicente Marí, qui ha argumentat i anunciat la intenció del seu grup d'abstenir-se a la votació final; mentre que els portaveus Laura Camargo (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Isabel Oliver (Socialista), s'han manifestat a favor.

Exhaurit el debat, el decret llei ha estat validat per 35 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt) i 18 abstencions (Popular).

S'ha sol·licitat la tramitació com a projecte de llei essent rebutjada per 28 vots en contra (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i la diputada Sílvia Tur -Mixt-) i 24 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears, i els diputats Xavier Pericay -Mixt- i Olga Ballester -Mixt-).

 Contingut del Decret llei

A instàncies de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, el passat dia 24 de juliol, el Consell de Govern aprovà el Decret llei de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials, amb la finalitat de resoldre les discrepàncies interpretatives que ha suscitat la normativa autonòmica i que ha causat la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern central. El Decret llei també recull una sèrie de modificacions de caràcter tècnic, tals com el canvi de sentit silenci administratiu, d’acord amb el que estableix la llei estatal bàsica. També es reformulen els requisits per a la declaració de zona de gran afluència turística d’acord amb la mateixa legislació estatal.
 
L’aprovació de la mesura cautelar no afecta els expedients en curs, ja que només és vigent per sol·licituds que es presentin a partir d’ara. 

Més informació ...
Documents