Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova demanar la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa

9 de septiembre de 2015

Així ho ha aprovat per unanimitat, a instància del Grup Popular, "per assegurar la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa com a entitat arrelada a la societat eivissenca garantint la seva labor social i esportiva".

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a donar suport a la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa.

En concret, la iniciativa popular, que ha estat defensada pel diputat Vicent Serra, ha proposat arribar a l’acord per a l'aprovació dels dos punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu reconeixement a l'arrelament social i la importància històrica del Club Nàutic d'Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a realitzar les gestions oportunes, dins el marc jurídic que  correspongui, per assegurar la continuïtat del Club Nàutic d'Eivissa com a entitat arrelada a la societat eivissenca garantint la seva labor social i esportiva.

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt) i Xico Tarrés (Socialista). Tots els portaveus han expressat el suport a la iniciativa.

Més informació ...