Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de l'Estat a incrementar el límit de dèficit a les Comunitat Autònomes durant el 2016

15 de septiembre de 2015

La iniciativa socialista ha estat esmenada pel Grup MÉS per Menorca per permetre "fer front a les necessitats socials que han d'atendre les Comunitats Autònomes".

El Ple de Parlament ha aprovat per 36 vots a favor (Socialista, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Sílvia Tur) i 22 vots en contra (Popular, Xavier Pericay i Olga Ballester), instar el Govern de l'Estat a incrementar el límit de dèficit previst per a 2016 per a les Comunitats Autònomes que els permeti fer front a les necessitats socials que han d'atendre.

Aquest ha estat l'acord majoritari arribat pel plenari després de debatre una  Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i defensada a l'hemicicle pel diputat Andreu Alcover, la qual  ha estat modificada en acceptar-se una esmena de modificació del Grup MÉS per Menorca, defensada pel parlamentari Josep Castell:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat  permetre a les Comunitats Autònomes un increment del nivell de dèficit per a 2016 que els permeti fer front a les necessitats socials que han d'atendre. L'insta, si escau, a compensar aquest increment amb una disminució del nivell de dèficit previst per a l'Administració General de l'Estat.

Al debat de fixació de posicions de la resta dels grups parlamentaris, han intervingut els portaveus: Antoni Camps (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS), Xavier Pericay (Mixt).