Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament es manifesta en contra de la privatització d'AENA feta pel Govern d'Espanya

20 d'octubre de 2015

També insta el Govern de l'Estat a descentralitzar la gestió dels aeroports de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per majoria tots els punts d'una proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista i Mixt.

El contingut de la iniciativa aprovada, entre altres coses, rebutja la privatització del 49% del capital d'AENA feta pel Govern d'Espanya i insta el govern d'Espanya a estudiar la viabilitat econòmica i jurídica de la recuperació pública del capital d'AENA fins ara privatitzat; també insta el govern de l'Estat a encetar de manera immediata la negociació amb el Govern de les Illes Balears d'un model descentralitzat de gestió dels nostres aeroports i a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les Illes Balears amb la participació de les institucions de la comunitat autònoma i la societat civil de les Illes  Balears.

Per a la seva aprovació, la proposta ha estat sotmesa a votació separada per punts, essent aprovats de l'1 al 3 per majoria de vots (amb els vots en contra del Grup Popular i dels diputats Xavier Pericay i Olga Ballester) i els punts 4 i 5 per unanimitat.

Debat

Al debat substanciat han defensat la iniciativa presentada els parlamentaris: Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Carlos Saura (Podem Illes Balears) i Damià Borràs (Socialista), han sotmès al debat i a l'aprovació dels punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la privatització del 49% del capital d’AENA feta pel Govern d’Espanya i exigeix que no es procedeixi a efectuar cap iniciativa més de privatització dels aeroports d’AENA per les greus conseqüències que açò pot comportar per a l’economia de les Illes Balears així com per a l’exercici, de manera equitativa i justa, del dret a la mobilitat per part de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a estudiar la viabilitat econòmica i jurídica de la recuperació pública del capital d’AENA fins ara privatitzat, tot valorant de manera prioritària l’interès general, la funció social i de dinamització econòmica primordials dels aeroports, i prestant una especial atenció als efectes i a les conseqüències que la privatització ha tingut pels legítims interessos i el dret a la mobilitat de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears. Així mateix, s’insta que l’estudi de viabilitat de la reversió de la privatització sigui efectuat per experts de reconeguda solvència en matèria aeronàutica, econòmica i jurídica i amb la participació i coneixement del Govern de les Illes Balears. El Govern d’Espanya farà públics els resultats i les anàlisis efectuades.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la privatització del 49% del capital d’AENA ha perjudicat clarament l’interès general no només per la pèrdua de capacitat pública de decisió que ha comportat sinó també pel greu malbaratament de recursos econòmics públics que ha significat, com fa evident l’enorme i ràpida revalorització del capital privatitzat, que, endemés, ha anat a parar en gran mesura a fons inversors opacs, que han obtingut unes plusvàlues que van molt més enllà d’allò que els poders públics han de sensatament permetre, sobretot si consideram que són precisament públics (AENA i en última instància el Govern d’Espanya) els inductors i causants d'aquestes.

 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a encetar de manera immediata la negociació amb el Govern de les Illes Balears d’un model descentralitzat de gestió dels nostres aeroports a favor de l’interès general i els criteris de servei públic.

 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a constituir un ens públic de gestió dels aeroports de les Illes Balears amb la participació de les institucions de la comunitat autònoma i la societat civil de les Illes Balears, d’acord amb el model de desenvolupament econòmic, turístic i territorial de cadascuna de les Illes Balears.

 Esmena del Grup Popular

El Grup Parlamentari Popular, amb la intervenció del diputat Álvaro Gijón,  ha presentat i defensat una esmena de modificació per substituir tots els punts de la proposició no de llei pel següent text:

El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra Comunitat Autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades a les necessitats i particularitats de cada aeroport i de la realitat insular, tal com ha vingut reclamant el Govern de les Illes Balears.

L'esmena no ha estat acceptada pels grups proposant.

Fixació de posicions de la resta dels Grups

Tot seguit, al torn de fixació de posicions el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, ha intervingut Josep Melià, mentre que pel Grup Mixt ho ha fet Xavier Pericay.

 

Més informació ...