Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una iniciativa del Grup Popular relativa a la defensa de l'Estat de dret i la cohesió d'Espanya

10 de noviembre de 2015

El Ple del Parlament de les Illes Balears no ha aprovat per 37 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Sílvia Tur) i 21 vots a favor (Popular, Olga Ballester -Mixt- i Xavier Pericay -Mixt-) una proposició no de llei registrada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a "la defensa de l'Estat de dret i la cohesió d'Espanya".

Debat

La iniciativa ha estat exposada i defensada per la diputada Margarita Prohens, qui ha sotmès al debat i a l'aprovació de la cambra el contingut de cinc punts:

El Parlament de les Illes Balears insta tots els poders públics, administracions públiques i societat civil:

1. A posar en valor la cohesió i la unitat d'Espanya.

2. A respectar els drets i les llibertats fonamentals de tots els ciutadans, i al fet que aquests es desenvolupin garantint la convivència i la concòrdia entre tots els espanyols.

3. A posar en valor la fortalesa democràtica de les nostres institucions.

4. A la posada en valor i defensa de la nostra sobirania nacional, que no és ni vulnerable ni fraccionable.

5. El Parlament de les Illes Balears insta a tots ells, a totes les institucions i a la societat espanyola a la defensa i la posada en valor del nostre estat de dret, dels nostres principis i valors constitucionals, del nostre sistema de llibertats.

Esmenes

A la iniciativa popular s'han presentat i defensat tres esmenes que proposen la modificació del seu contingut. En aquest sentit han intervingut els parlamentaris: Carlos Saura (Podem Illes Balers), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Xico Tarrés (Socialista). Cap de les esmenes no han estat admeses pel grup proposant (vegeu doc. annex).

Fixació de posicions

Entorn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay  i Sílvia Tur (Grup Mixt). Tots els intervinents s'han manifestat en contra de la iniciativa, a excepció del diputat Pericay.