Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament crearà una ponència d'estudi per elaborar una proposició de llei del tercer sector

10 de noviembre de 2015

La iniciativa, aprovada per unanimitat, ha estat formulada pel Grup Parlamentari Popular.

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat la creació d'una ponència parlamentària d'estudi amb l'objectiu d'elaborar una proposició de llei del tercer sector de Balears.

Aquest ha estat l'acord arribat arran d'una proposició no de llei debatuda a instància del Grup Parlamentari Popular i que ha estat defensada a l'hemicicle per la diputada Sandra Fernández.

El text de la proposta exposada, recollida en un punt únic, ha estat el següent:

El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una ponència parlamentària d'estudi en el si de la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans en la qual siguin presents els diferents grups polítics i amb la qual puguin col·laborar els representants del tercer sector, amb l’objectiu d’elaborar, amb el màxim consens possible, una proposta de text de la llei del tercer sector de Balears.

Esmena

El Grup Parlamentari Socialista, a través del seu diputat Jaime Juan Garau, ha formulat una esmena de modificació amb la intenció de substituir "una proposta de text de la llei del tercer sector de Balears", per "una proposició de llei del tercer sector de les Illes Balears". L'esmena ha estat acceptada pel grup proposant, amb modificacions.

Al torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut: Montserrat Seijas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt).

Més informació ...