Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional en defensa dels drets de la infància

17 de noviembre de 2015

Divendres, dia 20, es commemora el Dia Internacional de la Infància. La declaració, consensuada entre tots els grups parlamentaris, ha estat llegida per un grup d'alumnes de l'IES Josep Sureda i Blanes de Palma.  

La Convenció sobre els drets de la infància és el primer instrument internacional jurídicament vinculant que suposa la confirmació i el desig que es garanteixi el desenvolupament íntegre de la infantesa en la seva condició de ciutadans de ple dret i incorpora tota la gamma dels drets humans: civils, culturals, econòmics, polítics i socials.

Des de la Convenció sobre els drets de la infància, signada el 20 de novembre de 1989, més de vuit milions d'habitants del nostre país han tingut reconeguts els seus drets des del seu naixement i han vist protegits i acceptats els seus drets de ciutadania.

La ratificació gairebé universal de la Convenció reflecteix el compromís mundial amb els principis que sostenen els drets de la infància. Els governs signataris han confirmat la seva intenció de convertir en realitat aquest compromís.

Avui, el Parlament de les Illes Balears, se suma a commemorar aquesta fita per recordar que no podem deixar de banda l’aplicació dels drets de la infància i que és imprescindible vetllar de manera permanent pel seu compliment.

Ja fa quatre anys que l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, juntament amb UNICEF, varen organitzar el Congrés de la Infància de les Illes Balears, en el qual els infants de totes les Balears prenen la paraula per deixar constància del paper actiu que els infants tenen dins de la nostra societat. Entre les seves reivindicacions es troben els efectes de la crisi sobre el seu dia a dia i benestar, la pobresa, la necessitat d’una educació pública i de qualitat i la solidaritat, amb especial interès per la situació d’altres nins i nines del món, com els refugiats que s’exilien dels seus països fugint de l'horror i la misèria cercant en la nostra comunitat un futur d’oportunitats.

El 19 de novembre de 2013 els diferents grups polítics varen signar el Pacte Balear per a la Infància. L’objectiu: millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els seus drets i, per tant, transformant i millorant les comunitats locals per al present i el futur, mobilitzant els recursos necessaris per assegurar un desenvolupament humà just i solidari, basat en el principi dels "infants primer".

D’aquest Pacte va sorgir la comissió parlamentària per a la infància. Comissió que vetlla perquè la perspectiva de la infància es tingui en compte en qualsevol actuació del Parlament i que pretén afavorir l’aplicació efectiva de la convenció sobre els drets de l’infant, amb la proposta de mesures de sensibilització, estudis i control del compliment de la normativa sobre infància.

El Parlament de les Illes Balears farà el control i seguiment d’aquestes polítiques per tal de donar compliment a la Convenció dels Drets la Infància. Aquesta tasca ha de comptar amb la participació no només del Parlament sinó de tots els membres de la societat, entre els quals els subjectes mateixos de la nostra acció: els nins i les nines de la nostra comunitat. El foment de la seva participació i qualitat de vida garantirà i reforçarà la seva condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret i se'ls reconeguin els seus drets i els seus deures.

Per totes aquestes raons els grups parlamentaris al Parlament de les Illes Balears acorden:

1. Afavorir la igualtat d'oportunitats per a tots els nins i nines, amb independència dels seus orígens, circumstàncies socials i entorns familiars o de convivència.

2. Lluitar contra la pobresa infantil i atendre amb especial esment els nins i nines en situació de risc i de fragilitat i/o d'exclusió social.

 3. Treballar per una educació pública, de qualitat i una escola inclusiva.

 4. Potenciar l'autonomia i la participació dels infants en la vida de la comunitat.

Més informació ...