Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament designa els tres membres que li corresponen del Consell Social de la UIB

17 de noviembre de 2015

Román Piña, Aina Rado i Daniel Bachiller han estat elegits membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en representació del Parlament.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha procedit a la designació dels tres membres representants del Parlament al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Prèviament la Mesa del Parlament, en sessió de dia 11 de novembre, acordà incloure els noms de les persones que els grups parlamentaris proposaven, un cop comprovat, segons la informació aportada, el compliment dels requisists establerts respecte de les persones candidates:

  • A proposta del Grup Parlamentari Podem Illes Balears: Daniel Bachiller i Pérez.
  • A proposta del Grup Parlamentari Popular: Román Piña Homs.
  • A proposta del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía): Francisco Javier de Mendoza Sans.
  • A Proposta del Grup Parlamentari Socialista: Aina Rado i Ferrando.

Al Ple, per a la designació dels esmentat candidats, s'ha procedit a una votació secreta i pel sistema de paperetes, amb els resultat següent: Román Piña (20 vots), Aina Ferrando (17 vots), Daniel Bachiller (15 vots) i Javier de Mendoza (2 vots). Quatre diputats han votat en blanc. Per tant, han estat elegits, els tres candidat que han obtingut major nombre de vots de la cambra.

Què és el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears?

El Consell Social és un òrgan col·legiat de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic de la universitat a la comunitat on s’enquadra.

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears està format per un total de vint membres. D'entre ells n'hi ha tres membres que han de ser designats pel Parlament de les Illes Balears.