Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament acorda estudiar modificar la composició dels membres del Ple del Consell Insular de Formentera

1 de diciembre de 2015

Es crearà una ponència per tal d'elaborar una proposta de modificació tenint present l'acord adoptat pel Consell Insular de Formentera del 31 de juliol de 2015 i es remetran les conclusions al Ple del Consell.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris, la creació d’una ponència d'estudi, en el si de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, amb la finalitat d'elaborar la proposta de modificació legislativa pertinent en relació a la composició dels membres del Ple de Consell Insular de Formentera, tenint present el contingut de l'acord adoptat pel propi Consell en data de 31 de juliol de 2015. Gràcies a una esmena incorporada, les conclusions que resultin de la ponència d'estudi es remetran al Consell Insular de Formentera per a la seva presa en consideració i posterior votació en l'àmbit del Ple del Consell.

Així ho ha aprovat la cambra autonòmica a instància d'una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular que ha estat defensada pel diputat Miquel A. Jerez. A la iniciciativa se li ha incorporat una esmena d'addició del Grup Parlamentari Mixt(Gent per Formentera), que ha estat defensada per la diputada Sílvia Tur.

Al torn de fixació de posició han intervingut els parlamentaris: Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS), Patrícia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt) i Xico Tarrès (Socialista). Tots els grups s'han manifestat a favor de la iniciativa i de la incorporació de l'esmena.

Més informació ...