Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a continuar dedicint accions turístiques promocionals de les illes sense competències transferides

1 de diciembre de 2015


El Ple del Parlament ha aprovat instar el Govern de les Illes Balears a continuar decidint les accions promocionals turístiques de cada illa sense les competències transferides (Mallorca, Menorca i Formentera) juntament amb cada illa, fent partícips els consells insulars, els sectors implicats i la societat civil en general. 

Aquest ha estat el punt aprovat per unanimitat d'una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, i que ha estat defensada pel diputat Santiago Tadeo, gràcies a una esmena acceptada. La resta de punts de la iniciativa Popular han estat rebutjats.

Durant el debat substanciat, els parlamentaris que han defensat les esmenes que han presentat conjuntament han estat: Nel Martí (MÉS per Menorca), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Olga Ballester (Mixt), Damià Borràs (Socialista) i David Martínez (Podem Illes Balears). Mentre que, al torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, ha intervingut Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears).