Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Persones amb discapacitat reclamen més oportunitats des del Parlament

3 de diciembre de 2015

Persones i representants d’associacions de discapacitats de les Illes Balears han simulat un Ple al Parlament, on han proposat a tots els grups polítics del Parlament millorar el Pacte Social per a la Discapacitat. L’acte d'avui, organitzat per la UNAC, s’emmarca dins del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra a nivell mundial.  

Avui matí, el Parlament de les Illes Balears ha acollit  una sessió plenària extraordinària organitzada per la Unió d'Associacions, Centres i Federacions d'Assistència a Persones amb Discapacitat de Balears (UNAC), on han intervingut vuit ponents que, com a “diputats per un dia”, han explicat les experiències i dificultats en el món laboral i personal dels discapacitats. També han proposat a tots els Grups del Parlament noves propostes per millorar el Pacte Social per a la Discapacitat que se signà l'any passat. 

La sessió ha estat presidida per Xelo Huertas, presidenta del Parlament, juntament amb els membres de la Mesa Vicenç Thomàs i Joana Aina Campomar, qui ha donat la benvinguda als assistents. La presidenta ha manifestat que "des de les institucions, tenim l'obligació de donar suport a totes aquelles entitats que gestionen i promouen estudis, programes, activitats, anàlisis i investigacions per a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones. També s'han de fomentar -ha afegit la presidenta- actituds socials positives sensibilitzant a tota la ciutadania envers aquest col·lectiu". Per a la presidenta del Parlament, "el missatge d'aquest acte d'avui és tenir present la gran tasca que ens queda per fer, amb l'esperança de seguir posant fortes arrels dintre de la consciència de la nostra societat". I, per tant, "des d'aquesta sala de Plens del Parlament, el màxim exponent de la representació del poble de les Illes Balears", la presidenta els ha encoratjat i animat a "lluitar per aconseguir-ho".

Tot seguit s’ha donat la paraula als vuit ponents els quals, com si fossin portaveus de grups parlamentaris, han exposat la seva visió personal sobre el món de la discapacitat i han defensat i han reivindicat i defensat millores per a tot el col·lectiu. Les persones que han intervingut han estat: José L. Yerga i Marcos Pleite (ASPACE), Manuel Zafra (ASPRONOM), Rafael Winckelmann (HANDISPORT), Tatiana Ferrim (APFEM), Miguel Marimón (Patronato de Inca), Carmen Ledesma (ASNIMO), Aina Martorell i José Romero (APNAB), Álvaro López i López Cuadra (La Purísima).

Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, ha contestat a cada un dels intervinents i ha compartit les seves reivindicacions.

A continuació el director de la UNAC, Tomàs Arbona, ha formulat algunes propostes "de gran importància per a les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats que els atenen."

En aquest sentit cal recordar que l'any passat, dia 24 de març, se signà un Pacte Social amb tots els partits polítics amb representació parlamentària que es basava en dos principis: que l'acció social no ha de tenir color polític i que l'atenció a les persones amb discapacitat i les seves famílies han de ser un objectiu prioritari per a tots els governs d'aquesta comunitat.

Enguany, la UNAC ha volgut proposar dos nous objectius pel que fa al Pacte: 

Primer.- Demanar als partits polítics que ara tenen representació a la cambra que el signin.

Segon.- Proposar l'aprovació de tres nous temes que es considera "absolutament necessaris i prioritaris per aquesta legislatura". El primer d'ells és l'Educació centrada en la persona, amb l'escola inclusiva i els centres d'educació especial com a parts fonamentals. El segon tema és l'Equiparació de salaris (pel que fa als professionals que treballen a un centre que depen de Serveis Socials amb els quals treballen a un centre que depén de la Conselleria d'Educació) i, finalment, el tercer tema ha estat el Transport, en el sentit que la Conselleria d'Educació concerti el transport escolar dels alumnes amb discapacitat dels centres d'Educació Especial.

En aquesta sessió plenària especial hi han assistit nombrosos ciutadans, familiars i representants de les associacions, diputats i diputades de tots els grups parlamentaris: Conxa Obrador (Socialista), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Baltasar Perelló (Podem Illes Balears), Olga Ballester (Mixt Ciutadans), Núria Riera (Popular), Sandra Fernández (Popular), Margarita Prohens (Popular) i Maria Antònia Sureda (El Pi). També hi han assistit el senador autonòmic José Ramón Bauzá i la delegada del Govern de l'Estat, Teresa Palmer.

Més informació ...