Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció relativa a la modificació de la Llei agrària

9 de diciembre de 2015

El Ple del Parlament ha rebutjat per 32 vots en contra (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Sílvia Tur -Mixt- ) i 24 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears, Xavier Pericay i Olga Ballester -Mixt-) una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la modificació de la Llei agrària. El Grup Popular no ha admès una esmena de substitució d'un punt de la moció i tampoc procedir a una votació separada per punts de la iniciativa.

El contingut de la moció, que ha estat defensada pel diputat popular Gabriel Company, constava dels quatre punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer, una vegada més, la multifuncionalitat de l'agricultura i la seva contribució a la producció d'aliments per a la societat, el manteniment del paisatge, l’equilibri del territori i la preservació dels costums i de bona part de la nostra cultura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar l’esperit de la Llei agrària quant que aquesta persegueix la dignificació dels pagesos i ramaders de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el sector agrari és estratègic a la nostra comunitat autònoma i, per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, si finalment du a terme la modificació de la Llei agrària, hi mantingui les eines necessàries per tal que els pagesos i ramaders puguin viure dignament de la seva professió i, en conseqüència, hi inclogui els elements necessaris per assegurar el futur d'una agricultura, a les Illes Balears, moderna i adaptada al segle XXI.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, amb la finalitat d'assolir el màxim diàleg i consens, convoqui totes les formacions polítiques amb representació parlamentària i el Consell Agrari Interinsular per debatre la conveniència o no de l'esmentada modificació, tot respectant les aportacions que es facin des del sector.

Esmena i debat

Durant el debat substanciat el Grup Parlamentari Socialista (Damià Borràs), amb el suport de MÉS per Mallorca (Joana Aina Campomar) i MÉS per Menorca (Josep Castells), ha defensat una esmena que pretenia substituir la totalitat del punt 4 pel text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, per dur a terme l'esmentada modificació tengui en consideració, amb diàleg i el màxim consens possible, els plantejaments del sector agrari, així com de les entitats i associacions més rellevants de les Illes Balears vinculades a l'activitat econòmica, a la preservació del territori i el medi ambient així com a la planificació territorial, sempre des de la defensa de l'interès general i la més escrupolosa consideració a les competències municipals així com a les dels consells insulars i la seva capacitat reglamentària.

Durant la fixació de posicions, pels grups que no han presentat esmenes, han intervingut: Carlos Saura (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Sílvia Tur i Xavier Pericay (Mixt).

També ha intervingut el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, en exercir el torn incidental que correspon al Govern de les Illes Balears.

El Grup Popular no ha admès l'esmena presentada i tampoc no ha acceptat la sol·licitud que la votació fos separada per punts.

Més informació ...
Documents