Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament elegeix Andreu Manresa com a nou director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

9 de diciembre de 2015

També ha elegit una candidatura relativa a la renovació parcial del Consell de Direcció i ha procedit a les substitucions d'aquells membres que renunciaren.


Al cinquè punt de l'ordre del dia de la plenària d'avui, s'ha procedit a l'elecció del periodista Andreu Manresa i Montserrat com a nou director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Manresa ha estat proposat pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Mixt (Gent per Formentera) i, mitjançant una votació secreta amb paperetes, ha obtingut 36 vots favorables i 17 vots en blanc.

Tot seguit s'ha procedit a la renovació parcial del Consell de Direcció. Per això, els grups parlamentaris esmentats també han presentat una candidatura integrada per les persones següents: Jordi Bayona Llopis, Margarita Cardona Cardona, Antoni Mascaró Rotger i Maria Bau Rodríguez, que ha obtingut 53 vots favorables i 4 vots en blanc.

Per últim, els mateixos grups parlamentaris, per tal de procedir a les substitucions dels membres que renunciaren a la condició de membres del Consell de Direcció, han presentat també una candidatura integrada per les persones següents: José Luis Sintes Pons i Kathrine Susan Wenham Coks, que ha obtingut 54 vots favorables i 3 vots en blanc.

Concloses les votacions, els nomenaments del director general i de la resta de membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears seran publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB).

El director general i la resta de membrers del Consell de Direcció prometran o juraran els seus càrrecs davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d'haver-se'n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.