Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a establir l'IVA cultural superreduït

15 de diciembre de 2015


El Parlament insta el Govern d'Espanya a reconsiderar la pujada de l'IVA per als béns i activitats culturals i establir el seu tipus en el superreduït. També l'insta a proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA per a la Cultura, harmonitzat en tot el territori de la Unió.

Així ho ha aprovat el Ple del Parlament, durant l'últim punt de l'orde del dia, a instàncies d'una Proposició no de llei defensada per la diputada socialista Elena Baquero. Durant la seva intervenció, Baquero ha modificat la iniciativa originària atès el consens prèviament arribat.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: Miquel Vidal (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt).

Conclòs el debat s'ha procedit a la votació separada dels dos punts de la iniciativa, essent el primer aprovat amb l'abstenció de la diputada Olga Ballester (Mixt) i el segon també aprovat per assentiment de tots els diputats i diputades.

Més informació ...