Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Convocada una sessió plenària extraordinària per debatre dues iniciatives legislatives relatives a l'ús del català

22 de enero de 2016

Se celebrarà dimarts que ve, dia 26 de gener, a les 10.00 hores.

Avui matí la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, oïda la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha convocat per a dimarts que ve, dia 26 de gener, a les 10.00 hores, una sessió plenària extraordinària amb tres punts a l’orde del dia.

El primer d’ells consistirà en prendre jurament o promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a Tania Marí com a nova diputada, qui previsiblament substituirà José Vicente Marí Bosó, del Grup Parlamentari Popular, com a conseqüència d’haver estat nomenat diputat al Congrés nacional.

Tot seguit es procedirà al debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, de la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

Finalment, i com a darrer punt de l’ordre del dia, es procedirà al debat i votació de presa en consideració de la Proposició de llei, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

Com és habitual, es podrà seguir la sessió en directe a través de la WEB del Parlament.