Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament pren en consideració modificar la Llei de la funció pública de la CAIB

26 de enero de 2016

Ara, la Proposició de llei continuarà la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes. Pretén "recuperar el català com a llengua pròpia de les Illes Balears, dotar-la d'oficialitat real juntament amb el castellà i posar en marxa mesures d'impuls i d'afavoriment del seu ús en la vida institucional, social i econòmica".

Al darrer punt de l'orde del dia el Parlament ha pres en consideració per, 36 vots a favor (El PI-Proposta per les Illes Balears, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera- i Socialista) i 22 vots en contra (Popular, Mixt -Ciutadans-), una Proposició de llei,  que pretén modificar la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB "amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública”.

La iniciativa legislativa ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), i ha estat defensada des de l'hemicicle pels diputats: Pilar Costa (Socialista), Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Jaume Font (El PI-Proposta per les Illes Balears).

En torn en contra de la Proposició de llei han intervingut: Núria Riera (Popular) i Xavier Pericay (Mixt -Ciutadans-).

Atès el resultat de la votació, la Proposició de llei continuarà la seva tramitació parlamentària amb l’obertura d’un termini per a la presentació d’esmenes que podran ser a la totalitat de text alternatiu i/o parcials.

Contingut de la iniciativa legislativa

La motivació de la proposició de llei és la de "recuperar el català com a llengua pròpia de les Illes Balears, dotar-la d'oficialitat real juntament amb el castellà i posar en marxa mesures d'impuls i d'afavoriment del seu ús en la vida institucional, social i econòmica".

La iniciativa legislativa conté mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública i s'estableixen els requisits de coneixement de llengua catalana per accedir-hi.

Més informació ...