Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida els dos decrets lleis de mesures urgents en matèria urbanística

2 de febrero de 2016

Els decrets llei de mesures urgents en matèria urbanística que avui han estat validats pel Parlament suspenen articles de les normatives sectorials (Llei agrària i Llei turística) i territorials de l’anterior legislatura. No s'ha aprovat que siguin tramitats com a projectes de llei.

Als dos darrers punts de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui, el Parlament ha validat per 30 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista) i 24 vots en contra (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-), els dos decrets llei  (1/2016, de 12 de gener, i 2/2016, de 22 de gener) de mesures urgents en matèria urbanística, que havien estat aprovats pel Consell de Govern a proposta de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. No s'ha aprovat que es tramitin com a projectes de llei per 30 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista) i 24 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-)

L'exposició i la defensa del contingut d'ambdós decrets han anat a càrrec del conseller Joan Boned.    

Durant la substanciació del debat han intervingut, en torn a favor dels decrets, els parlamentaris Aitor Morrás (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca),  Josep Castells (MÉS per Menorca) i Conxa Obrador (Socialista); i en torn en contra Gabriel Company i Álvaro Gijón (Popular), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt -Ciutadans-).

Contingut dels decrets llei

Els decrets llei avui validats pel Parlament, deixen en suspens fins el desembre de 2017 totalment, parcialment o amb modificacions prop de mig centenar d’articles, disposicions o punts de la Llei del sòl, la Llei de sòl rústic, la Llei de turisme, la Llei agrària o la normativa que va aixecar la prohibició de construir a les ANEI d’Eivissa i Formentera o la que deixà sense efecte el Pla Territorial de Menorca, entre d'altres qüestions.