Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a actuacions per fer front als efectes de la sequera

8 de marzo de 2016

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat avui matí una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions per fer front als efectes de la sequera.

La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Gabriel Company, ha proposat l'aprovació de cinc punts perquè el Parlament insti el Govern de les Illes Balears a portar a terme "les actuacions que siguin necessàries per garantir el subministrament d'aigua potable en alta en els municipis de les Illes Balears durant aquest estiu"; "a elaborar de forma urgent un pla d'inversions per evitar fuites a les xarxes municipals i a convocar de forma urgent el Consorci d’Aigües de les Illes Balears per tal que aquest prioritzi les inversions en els diferents municipis de les Illes Balears per fer front a les fuites d'aigua a les xarxes municipals"; "a aprovar el Pla de sequera tal com estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat el 15 de juliol de 2015"; "a calcular de forma correcta els danys derivats de la sequera que han afectat les explotacions agràries i, consequentment, a establir les ajudes suficients per compensar els danys i les pèrdues ocasionats per la sequera, possibilitant així la viabilitat de les explotacions agràries"; i, finalment, "a publicar de manera immediata aquestes línies d'ajuts".

Esmena retirada

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears havia registrat una esmena a la iniciativa, que no ha estat admesa pel Grup Popular durant la intervenció del seu portaveu. L'esmena ha estat retirada durant el intervenció del diputat Aitor Morrás (Podem) qui s'ha manifestat en contra de la iniciativa. Aquesta esmena proposava l'addició d'un punt nou perquè el Parlament instàs el Govern de les Illes Balears "a, en el termini màxim de 30 dies, realitzar i publicar un informe relatiu a les meritacions i als ingressos corresponents al cànon de sanejament detallat per illes i dins aquestes per municipis dels últims cinc anys, així com la destinació d'aquests fons recaptats en aquest periode".

Intervencions

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris David Abril (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Mallorca), Olga Ballester (Mixt -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-) i Silvia Limones (Socialista).

 Votacions

La iniciativa, que ha estat sotmesa a votació per punts, ha estat rebutjada amb el resultat següent:

Punts 1, 2 i 4.- Rebutjats per 29 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent x Formentera- i Socialista) i 20 vots a favor (Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt -Ciutadans Partido de la Ciudadanía-).

Punt 3.- Rebutjat per 29 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent x Formentera- i Socialista), 17 vots a favor (Popular i Mixt -Ciutadans Partido de la Ciudadanía-) i 3 abstencions (El Pi Proposta per les Illes Balears).

 

Més informació ...