Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament deroga la Llei per la qual s'estableix i regula la protecció de la maternitat

19 d'abril de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat derogar la Llei per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat. Ho ha fet per  34 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt -Gent per Formentera- i Socialista) i 24 vots en contra (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-) al votar el Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció de la materinat.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt -Ciutadans-) i Conxa Obrador (Socialista).

La Llei aprovada deroga la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la maternitat. El Govern des de la seva aprovació en Consell de Govern el passat 18 de desembre del 2015, ha considerat que aquesta Llei "era innecessària, perquè preveïa mesures ja incloses en lleis estatals, que era buida de contingut i que tenia un caràcter clarament ideològic". Després d'haver superat tres esmenes a la totalitat,que foren presentades pels grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt -Ciutadans-, avui el Ple de la Cambra ha procedit a la seva derogació.

 

Més informació ...
Documents