Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a elaborar la Llei d'indústria en un termini de sis mesos

26 d'abril de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat avui matí per unanimitat una moció del Grup Parlamentari Popular relativa al foment del teixit industrial de les Illes Balears.

La iniciativa, que ha estat presentada i defensada pel diputat Santiago Tadeo, insta el Govern de les Illes Balears al compliment dels vuit punts següents:

1.- Elaborar la Llei d’indústria en un termini de sis mesos, fent-ne partícips tots els sectors i agents implicats.

2.- Elaborar el Pla d’indústria, amb la corresponent dotació pressupostària, en un termini de sis mesos, fent-ne partícips tots els sectors i agents implicats.

3.- Presentar, en el marc de la ponència parlamentària per a l’estudi i el desenvolupament de la proposta de reforma del Règim Especial per les Illes Balears, qüestions específiques per al foment del teixit industrial de les Illes Balears tenint en compte les condicions i particularitats de cadascuna de les Illes.

4.- Elaborar, conjuntament amb el sector, un pla de comercialització i internalització del producte industrial, per al foment de les exportacions del teixit industrial de les Illes Balears.

5.- Elaborar un pla de suport a la innovació i al desenvolupament del teixit industrial de les Illes Balears per al foment i la millora de la seva competitivitat.

6.- Que en el Pacte per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social hi hagi mesures concretes per als distints sectors productius.

7.- Incrementar en els pressupostos de 2016 els ajuts per al foment a la contractació del sector industrial.

8.- Incrementar en els pressupostos de 2016 les línies a la formació dels treballadors del sector industrial.

En torn de fixació de posicions han intervingut Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt) i Enrique Casanova (Socialista). Tots els diputats i les diputades han manifestat el seu criteri favorable a la iniciativa.

Més informació ...
Documents