Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament no aprova una iniciativa de condemna al dirigent Arnaldo Otegi

26 d'abril de 2016

El Ple del Parlament no ha aprovat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al rebuig a les manifestacions d'enaltiment d'Arnaldo Otegi. La iniciativa ha estat defensada per la diputada Maria Salom, qui ha defensat la proposta següent:

1.- El Parlament de les Illes  Balears condemna la trajectòria antidemocràtiaca del dirigent Arnaldo Otegi i expressa la seva solidaritat envers les víctimes que durant anys han patit els efectes dels  actes violents d'una banda terrorista.

2.- El Parlament de les Illes  Balears expressa el seu rebuig més absolut a les manifestacions d'enaltiment a la figura d'Arnaldo Otegi, considerant-lo un pres polític, formulades en ocasió de la seva recent sortida de la presó.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a pronunciar-se en el mateix sentit que els dos punts anteriors, posant de manifest el consens que els dos socis del pacte, Partit Socialista i MÉS, han de mantenir necessàriament en temes relacionats amb la política antiterrorista.

Debat de les esmenes i fixació de posicions

A la iniciativa els grups parlamentaris han formulat fins a 5 esmenes, que han estat defensades per Xico Tarrés (Socialista) i  Carlos Saura (Podem Illes Balears).

En torn de fixació de posicions han intervingut els diputats David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Xavier Pericay (Mixt).

Votacions

Finalment, la proposició no de llei ha estat sotmesa a votació i ha resultat rebutjada per 32 vots en contra  (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears),  22 vots a favor (Popular i Mixt -Ciudadanos-) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Més informació ...