Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Francina Armengol compareix per tal d'informar sobre la no disponibilitat de crèdit del pressupost de les Illes Balears per a l'any 2016

3 de mayo de 2016

Al Ple del Parlament, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha comparegut a iniciativa pròpia, per tal d'informar sobre l'aplicació de l'article 25.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per l'exigència de no disponibilitat de crèdit del pressupost de les Illes Balears per a l'any 2016, instada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, així com altres mesures de control de l'execució pressupostària de les Illes Balears.

Per part dels grups parlamentaris han intervingut els diputats i les diputades Margarita Prohens (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus  (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt -Ciutadans-) i Andreu Alcover (Socialista).