Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut

10 de mayo de 2016

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a derogar el Reial decret llei 16/2012 per restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut i, procurant el consens amb el màxim de forces parlamentàries i comunitats autònomes, reformar la legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat d'un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, gratuït, amb equitat en l'accés per part dels ciutadans, amb una mateixa cartera bàsica de serveis per a tota la ciutadania en un marc d'àmplia descentralització.

Així ho ha aprovat el Ple del Parlament avui matí arran d'una proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, que ha estat aprovada per 35 vots a favor i 20 abstencions (Popular i Mixt -Ciutadans-).

Intervencions

Al debat, en nom dels grups parlamentaris que han presentat la proposició no de llei han intervingut Vicenç Thomàs (Socialista), Monserrat Seijas (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Menorca) i Patricia Font (MÉS per Mallorca).

Per a la fixació de posició dels altres grups parlamentaris, ho han fet Vicent Serra (Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt).

 

Més informació ...