Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple guarda un minut de silenci per la mort de Lucia Patrascu

31 de mayo de 2016

També ha aprovat una declaració institucional pel Dia Mundial sense tabac, abans de l'inici de la sessió plenària. La secretària primera del Parlament, Joana Aina Campomar, ha llegit la declaració institucional, consensuada entre tots els grups parlamentaris.

La sessió plenària d'avui ha començat amb un minut de silenci per la mort de Lucia Patrascu, el passat diumenge a Pollença.

A continuació s`ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial sense tabac:

El tabaquisme és un dels principals problemes de Salut Pública, ja que és la principal causa de mortalitat evitable. Una de cada tres morts en els homes i una de cada quatre en les dones estan relacionades amb el tabac, el que significa que, el 2014, 1.622 homes i 986 dones varen morir a les Illes Balears per causa del tabac.

El tabac és la principal causa coneguda de càncer. D’acord al Registre de càncer de Mallorca, obtenim que un de cada tres càncers diagnosticats en els homes i un de cada cinc en les dones són deguts al tabac. Això representa uns 779 nous casos de càncer cada any en els homes i uns 279 en les dones.

Segons la darrera Enquesta de Salut nacional de 2011, la prevalença de tabaquisme a les Illes Balears va ser del 25% en els homes i del 20% en les dones. En els homes, el percentatge de fumadors està disminuint, però en canvi en les dones, tot i que la prevalença és més baixa, està estabilitzada.

Per tant, la lluita contra el tabaquisme ha de ser una prioritat per a la nostra societat.

Des del Parlament de les Illes Balears encoratgem a tota la ciutadania i les institucions a fer que cada dia sigui el dia sense tabac, fins arribar el dia que no sigui necessari i es pugui esborrar del calendari. Això voldria dir que hauríem acabat amb aquest problema de salut pública que tant patiment genera en la nostra societat.

En concret el Parlament insta el Govern de les Illes Balears, que es comprometi a:

  1. Reforçar la protecció dels espais sense fum, de manera que el compliment de la normativa es vigili en totes les actuacions realitzades pels inspectors de la Conselleria de Salut, sigui quin sigui l’objectiu de la inspecció.
  2. Convertir els centres sanitaris i els centres educatius en models d’espais sense fum i, de manera més ampla, en centres promotors de la salut.
  3. Ajudar a les persones fumadores a deixar de fumar, tant en els centres de salut com en els hospitals, desenvolupant programes dirigits específicament a les dones.
  4. Fer una Enquesta de salut de les Illes Balears que ens permeti tenir informació actualitzada sobre la prevalença de tabaquisme i d’altres factors determinants de la salut com l’obesitat, el sedentarisme, etcètera.
  5. Donar suport a la iniciativa del Comitè Nacional de Prevenció de Tabaquisme per l’envasat neutre, ja que ha mostrat ser una mesura efectiva per reduir la prevalença de tabaquisme tant en població adulta com en els i les joves.