Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme

31 de mayo de 2016

S'ha aprovat amb el consens unànime de tots els grups parlamentaris.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris, la Llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme. La iniciativa legislativa, en forma de proposició de llei, fou presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera-PSIB) i la seva finalitat és triple:

a) Determinar la competència del Govern de les Illes Balears en la localització i la identificació de les persones desaparegudes violentament per raons d’ideologia polítiques i religioses, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a les Illes Balears i, si és possible, la recuperació i la identificació de les seves restes.

b) Protegir i preservar les fosses de la Guerra Civil i de la dictadura franquista en col·laboració amb els ajuntaments i els consells insulars.

c) Establir les pautes per a la regulació de les activitats de localització, identificació, senyalització i identificació de fosses i llocs on es van produir morts violentes per raons d’ideologia, polítiques i religioses de la Guerra Civil i la dictadura franquista en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, si és possible, la seva exhumació.

Esmenes mantingudes

Els grups parlamentaris havien mantingut vives 6 esmenes per al debat i votació durant la sessió plenària: 3 del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) i altres 3 del Grup Parlamentari Popular. Però tant el parlamentari Xavier Pericay com Miquel Àngel Jerez, les han retirades durant la seva intervenció.

Aleshores, tot seguit, en torn de fixació de posicions dels grups que no havien presentat esmenes, han intervingut: Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Sílvia Cano (Socialista).

Compareixença de la consellera de Serveis Socials i Cooperació

Al darrer punt de l’ordre del dia, ha comparegut la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per tal de donar compliment a una moció relativa a política en matèria de discapacitat (RGE 8.233/15), presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Al debat substanciat, han intervingut per part del Govern de les Illes Balears, la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i per part del Grup Parlamentari Popular Sandra Fernández.