Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la proposició de llei per ampliar la moratòria per regularitzar xarxes de sanejament a nuclis residencials

7 de junio de 2016

La iniciativa del Grup Popular pretenia, amb la modificació de la Llei d’Ordenació i ús de Sòl, ampliar la moratòria per regularitzar xarxes de sanejament a urbanitzacions fins a l’any 2019.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, que hagués permès ampliar fins a l’any 2019 la moratòria per regularitzar xarxes de sanejament a en nuclis residencials fins a l’any 2019.

La iniciativa, defensada per la portaveu, Gabriel Company, ha estat rebutjada per 31 vots en contra (Podem-Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt-GentxFormentera-PSIB i Socialista) i 24 vots (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). Per tant, la iniciativa no iniciarà la tramitació parlamentària.

Intervencions

Per substanciar el debat de la iniciativa, i en torn a favor, han intervingut els diputats Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). Mentre que, en torn en contra de la proposició de llei, ho han fet els parlamentaris David Martínez (Podem-Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

Més informació ...