Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament ha acollit una jornada tècnica relativa a les subvencions de les administracions públiques a les entitats socials

10 de junio de 2016

El Parlament de les Illes Balears ha organitzat avui matí, en col·laboració amb la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears), una jornada tècnica parlamentària titulada "Les subvencions de les administracions públiques adreçades a les entitats socials".

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat poder exposar les dificultats que es troben les entitats davant les diferents convocatòries de subvencions, tractar d’arribar a solucions consensuades amb experts i tècnics de les administracions i disposar d’un marc que pugui ser la base per formular una Proposició no de llei a la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.

L’acte ha comptat amb la presència i intervencions de Vicenç Thomàs, vicepresident primer del Parlament, qui ha donat la benvinguda als assistents. Han conduït l’acte Maria Àngels Vega, Mari Cruz Briz, Carme Muñoz (EAPN-Illes Balears), Mercedes López (SOIB) i Joan Canyelles (Ajuntament de Palma), qui han realitzat la presentació dels documents de problemàtiques per part d’EAPN-IB i han participat en la taula rodona d’experts que han plantejat propostes de solució a les preguntes plantejades al document d’EAPN-IB.

Tot seguit s’han format quatre grups de feina qui amb la supervisió d’un coordinador i amb el suport i la intervenció de diputats i diputades del Parlament han treballat sobre el contingut de les jornades i les conclusions recollides.

Enllestides les conclusions de la Jornada, des de la comissió de seguiment del Pacte per a la Inclusió Social del Parlament de les Illes Balears, es treballarà un document d’acord que es portarà com a Proposició no de Llei a la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.

Durant les jornades s’han exposat les problemàtiques i les dificultats que es troben les Entitats Socials i s’han formulat cinc demandes o propostes de millora:

I. Que les convocatòries de subvencions surtin i es concedeixin abans que comenci el període de la seva implementació.

II. Que es paguin les subvencions amb una bestreta mínima inicial del 80% a l’inici del projecte sense necessitat d’aval. I el 20% restant abans de finalitzar l’activitat.

III. Que, especialment en programes i serveis que ja han demostrat la seva necessitat i resultats, es cobreixi el 100% de l’import. I que, en qualsevol cas, es redactin els criteris de valoració de tal forma que sigui possible la reformulació sense penalització si no es concedeix el total sol·licitat.

IV. Que es redacti, amb caràcter d’urgència i amb intervenció directa de les entitats socials, una instrucció del Govern de les Illes Balears que tingui en compte els marges de flexibilitat que la llei actual permet i que serveixi com a manual general de justificació de subvencions d’acció social i, en general, de projectes dirigits a col·lectius vulnerables.

V. Que a l’hora de redactar plans estratègics de subvencions i definir programes es realitzin amb la participació de les organitzacions socials reconegudes, per tal que els continguts de les normes que regeixen les subvencions tinguin en compte les especials característiques dels col·lectius vulnerables.

Els Pactes per a la Inclusió social

Al llarg dels anys 2014 i 2015 els representants dels partits del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma varen signar amb EAPN-IB els Pactes per a la Inclusió Social, uns acords on es reconeix el paper cabdal de les entitats socials en el nostre model de benestar, i la necessitat d’impulsar i concretar mesures per millorar la situació d’aquestes entitats i de les persones que atenen.

Per tal d’anar avançant en les demandes expressades en els pactes, es creà una comissió de seguiment pera cada un dels pactes signats. La comissió del pacte signat al Parlament de les Illes Balears, acordà que un dels temes més importants a abordar és el de la gestió de les subvencions i contractes per part de les administracions públiques. En aquest sentit, i com a primera passa, s’acordà promoure aquesta jornada celebrada avui al Parlament amb la participació de tècnics de les administracions públiques i també de les entitatson es poguessin posar en comú els problemes i les possibles solucions relacionades amb les subvencions.

Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears)

Està formada per entitats socials sense ànim de lucre que, sorgides de la lliure iniciativa ciutadana, tenen un paper estratègic i fonamental en la prestació de serveis socials i socioeducatius. Comparteixen amb les administracions públiques interessos i objectius en relació amb la cohesió social i amb la transformació de la realitat social; un espai comú on s’aporta una major flexibilitat i capacitat de reacció davant noves problemàtiques.

Més informació ...