Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una moció del Grup Popular relativa al compliment pressupostari del Govern de les Illes Balears

14 de junio de 2016

El Ple del Parlament no ha aprovat una moció del Grup parlamentari Popular relativa al compliment pressupostari del Govern de les Illes Balears. La iniciativa, defensada a l’hemicicle pel diputat Antoni Camps, proposava l’aprovació de tres punts mitjançant els quals el Parlament instava el Govern de les Illes Balears “a plantejar de cara als pressuposts de l’any 2017 una reforma fiscal que millori la progressivitat dels tributs reduint els imposts a les famílies amb menys renda”, a rebutjar “la teoria del decreixement instal·lada en la política econòmica del Govern" i a presentar, dins el que resta d’any, mesures econòmiques que ajudin a mantenir o augmentar l’actual creixement econòmic”. Finalment, la moció recollia un punt per tal que el Parlament rebutjàs la suspensió de les lleis turística, agrària i del sòl, ja que "han estat instruments necessaris que han permès a la nostra comunitat autònoma recuperar la senda de creixement econòmic i la generació de llocs de feina”.

Intervencions

Per a la fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Andreu Alcover (Socialista).

 Votació separada per punts

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts i el resultat n'ha estat el següent:

- Punt 1: Rebutjat per 34 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,  MÉS per Menorca, Socialista i Mixt -GentxFormentera-PSIB) i 24 vots a favor (Popular, Mixt -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía- i El Pi-Proposta per les Illes Balears).

- Punts 2 i 3: Rebutjats per 34 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Mixt -GentxFormentera-PSIB-), 21 vots a favor (Popular i Mixt -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Més informació ...
Documents