Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament acorda la creació i la constitució d'una comissió d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa

14 de junio de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat la creació i la constitució d’una comissió no permanent d’investigació sobre la planificació, l’adjudicació, l’execució i la gestió de les autopistes d’Eivissa. Així ho ha acordat, a instància d’una sol·licitud conjunta dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, i d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament.

Intervencions

En primer lloc, han intervingut els parlamentaris dels grups que han presentat la sol·licitud: David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Aitor Morrás (Podem Illes Balears).

Tot seguit, i per a la fixació de posicions han intervingut Margarita Prohens (Popular), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt) i Enric Casanova (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la proposta i ha estat  aprovada per 36 vots a favor (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Mixt i Socialista), 19 vots en contra (Popular) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Més informació ...