Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els grups parlamentaris registren fins a 188 propostes de resolució derivades del Debat sobre l'estat de l'autonomia

23 de septiembre de 2016

Són les propostes formulades pels grups parlamentaris derivades del Debat de política general del Govern que se celebrà els passats dimarts i dimecres. El proper dimarts seran debatudes i votades en sessió plenària de matí i horabaixa, un cop finalitzada una altra sessió amb preguntes a l'executiu i una interpel·lació.

Després de la sessió del Debat sobre l’orientació política general i de govern celebrada dimarts i dimecres passats, avui s’ha reunit la Mesa del Parlament i, entre altres qüestions, ha admès a tràmit les 188 propostes de resolució que els grups parlamentaris han registrat i que s'han de debatre i votar el proper dimarts, dia 27, en sessió plenària, amb la distribució següent: 

- Popular: 50.

- Socialista 38.

- Podem Illes Balears: 30.

- MÉS per Mallorca: 22.

- El Pi-Proposta per les Illes Balears: 16.

- MÉS per Menorca: 16. 

- Mixt: 16 (11 Ciutadans i 5 GentxFormentera-PSIB).

Cal recordar que d’ençà la darrera reforma del Reglament del Parlament efectuada l’any 2011, s’estableix un nombre màxim de propostes que es poden presentar davant la Mesa: 10 per grup més 2 per cada diputat o diputada que en formi part. Tots els grups han arribat al màxim de la quantitat fixada.

Els anys 2012, 2013 i 2014 el nombre de propostes de resolució registrades fou significativament menor als altres anys a causa d'aquesta modificació del Reglament del Parlament. Hem de recordar que l’any passat no es va celebrar Debat de política general, perquè hi hagué debat d’investidura.

Forma de debat i votació de les propostes

Durant el ple convocat per al proper dimarts, l’ordre de les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris per al debat de les propostes de resolució serà de major a menor, i en darrer lloc es debatran les presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Les propostes es podran defensar durant un temps màxim de deu minuts i, en acabar el torn de defensa, cadascun dels grups, amb un temps no superior a deu minuts, es posicionarà respecte de les propostes dels altres. Hi cabrà una rèplica del grup proposant de 5 minuts.

Finalment se sotmetran a votació, pel mateix ordre en què han estat debatures, i seran aprovades aquelles que obtinguin la majoria dels vots de la cambra.

 

Més informació ...