Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova 146 de les 188 propostes de resolució presentades pels grups

27 de septiembre de 2016

Algunes han estat aprovades amb modificacions acordades.

Conclòs el debat i la votació de les 188 propostes de resolució presentades pels Grups Parlamentaris derivades del Debat general sobre l'acció política i de Govern, el Ple del Parlament n’ha aprovades 146 (algunes amb transaccions)i n’ha rebutjades 42, amb el repartiment següent (d’acord al document annex):

De les 50 propostes del Grup Parlamentari Popular, defensades pel portaveu Juan Manuel Lafuente, han estat aprovades: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 35, 44 i 46. La resta han estat rebutjades.

De les 30 propostes del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, defensades pel diputat Alberto Jarabo,totes han estat aprovades: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9-21, 23-30. La resta han estat rebutjades (4, 6 i 22).

De les 22 propostes del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, defensades pel diputat David Abril,totes han estat aprovades.

De les 16 propostes del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, defensades pel diputat Jaume Font, han estat aprovades: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 i 16. La resta han estat rebutjades (3, 4, 5 i 13).

De les 16 propostes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, defensades pel diputat Nel Martí, totes han estat aprovades.

De les 11 propostes del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), defensades per Xavier Pericay,han estat aprovades: 1, 2, 5, 6, 8 i 11. La resta han estat rebutjades (3, 4, 7, 9, i 10).

De les 5 propostes del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB), defensades per Sílvia Tur, totes han estat aprovades.

De les 5 propostes del Grup Parlamentari Socialista defensades per Isabel Oliver, han estat aprovades totes.

Més informació ...