Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Consellers del Govern balear compareixen davant el plenari per donar compte del compliment d'iniciatives aprovades pel Parlament

4 d'octubre de 2016

Marc Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat i Gabriel Barceló, vicepresident i conseller i d'Innovació, Recerca i Turisme, han comparagut davant el Ple del Parlament per retre comptes del compliment de dues mocions i una proposició no de llei aprovades pel Parlament.

Els quatre darrers punts de l'ordre del dia del Ple del Parlament d'aquesta setmana s'han centrat en les compareixences de dos consellers del Govern balear per retre comptes del compliment de les resolucions derivades de dues mocions i una proposició no de llei que havien estat aprovades pel Parlament.

Pla contra el desnonaments

En primer lloc, la diputada Sandra Fernández, del Grup Parlamentari Popular, ha debatut amb el conseller de Territori, Energia i Mobilitat Marc Pons, en relació al compliment de la moció relativa al Pla contra el desnonaments que fou aprovada en la sessió plenària de dia 24 de novembre de 2015.

Rent a Cars

En segon lloc, el diputat Jaume Font, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha interpel·lat el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme Gabriel Barceló, per tal demanar sobre el compliment de la resolució derivada de la proposicio no de llei relativa a estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat.

Rescat energètic

Tot seguit, i en tercer lloc, la diputada Sandra Fernández, del Grup Parlamentari Popular, ha tornat debatre amb el conseller Marc Pons, en relació al compliment de la moció relativa al rescat energètic que fou aprovada en la sessió plenària de dia 15 de desembre de 2015.

Nou model de reconversió turístic

Finalment, el diputat Josep Melià, del Grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha interpel·lat el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Gabriel Barceló, per tal de donar compte del compliment de la resolució de la moció relativa a nou model de reconversió turístic.