Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova per assentiment una PNL relativa a la redacció d'un reglament per regular les subvencions dirigides a les entitats socials

20 d'octubre de 2016

Aquesta PNL presentada per tots els grups parlamentaris i aprovada per la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, és el resultat de les conclusions de les primeres Jornades Tècniques realitzades en el marc de la Comissió de Seguiment del Pacte per la Inclusió Social.

Tots els Grups Polítics del Parlament de les Illes Balears varen signar amb EAPN-IB un Pacte per a la Inclusió Social, un acord on es reconeix el paper cabdal de les entitats socials en el nostre model de benestar, i la necessitat d'impulsar i concretar mesures per millorar la situació d’aquestes entitats i de les persones que atenen.

Per tal d’anar avançant en les demandes expressades en els pactes, es va crear una comissió de seguiment que supervisa el pacte signat. Aquesta comissió acordà que un dels temes més importants a abordar era el de la gestió de les subvencions i contractes per part de les administracions públiques. En aquest sentit, i com a primera passa, es varen promoure unes jornades amb la participació de tècnics de les administracions públiques i també de les entitats on es poguessin posar en comú els problemes i les possibles solucions relacionades amb les subvencions.

L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser poder exposar les dificultats que es troben les entitats davant les diferents convocatòries de subvencions, tractar d’arribar a solucions consensuades amb experts i tècnics de les administracions i disposar d’un marc base per a la formulació d’una Proposició No de Llei.

Aquesta PNL va ser presentada per tots els Grups Parlamentaris a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament i ha estat aprovada avui per assentiment instant al Govern de les Illes Balears a:

  1. Redactar al més aviat possible un reglament per regular les subvencions dirigides a les entitats socials de les Illes Balears, comptant  amb la seva participació i incloent en aquest document quines són les obligacions de l'administració i quines són les de les entitats.
  2. Sol·licitar al Govern de l’Estat a què tenguin en compte les entitats socials en la redacció del Reglament de la Llei de subvencions que en l’àmbit estatal s’està redactant.
Més informació ...