Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

DeclaraciĆ³ institucional a favor de mantenir l'horari d'estiu

25 d'octubre de 2016

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una declaració institucional que es fa ressò del moviment social impulsat per la Plataforma Illes amb Claror, que reclama no fer el canvi d’hora previst per a finals d’octubre.

El Parlament de les Illes Balears es fa ressò del moviment social impulsat per la Plataforma Illes amb Claror, que reclama no fer el canvi d’hora previst per a finals d’octubre, ja que la situació geogràfica de les nostres illes és la més oriental de l’Estat Espanyol i, per tant, de les més afectades per aquest canvi Illes amb Claror ha posat en marxa una campanya amb la qual pretenen adaptar el cicle vital i diari de la societat balear a les hores de sol. Per tant, la proposta no té a veure amb un tema identitari o de diferenciació cultural, sinó per evitar el malbaratament energètic i aprofundir en la racionalització d'horaris.

La decisió de pertànyer a un fus horari determinat, com el Greenwich, respon a decisions polítiques de caire industrial totalment obsoletes a dia d'avui. La societat moderna, en constant canvi i evolució, necessita que les hores de sol s'adaptin al seu temps lleure. 

Les Illes Balears són les primeres que veuen la sortida del Sol, però també les primeres que veuen com es pon. La diferència que pot arribar a haver-hi entre la comunitat gallega, que és la darrera que veu desaparèixer el sol, i la balear és de 50 minuts. 


Es tracta de tenir un horari lògic, racional i natural per treure el màxim benefici a un recurs tant apreciat com és el sol.

El beneficis que aportaria no canviar l'hora a l'hivern i mantenir l'horari d'estiu, òbviament a part de gaudir de més claror quan s'acaben les obligacions diàries (feina, universitat, escola...) són molt elevats, en diferents àmbits, com poden ser el sanitari, econòmic, social i familiar.

La llum solar és clau per la nostra salut i el nostre estat d’ànim. Com és sabut, a l'hivern es redueixen les hores de llum de manera natural, si a més li afegim el canvi d'horari “polític”, produeix una disminució encara més accentuada d'aquestes hores de sol ja minvades. Això repercuteix de manera negativa sobre la salut de les persones (depressió, insomni i moltes d’altres alteracions). En tenir més claror solar durant el temps lliure promou que es duguin a terme més activitats a l’aire lliure, amb el consegüent augment de la pràctica d’esports a l’aire lliure, disminució de les hores de consum televisiu…

També tindria repercussions econòmiques importants, com és la reducció del consum d’electricitat; augment de les vendes del petit i mitjà comerç (que no es faci fosc tant d'hora a l'hivern incentivaria a la gent a sortir de casa i consumir al petit i mitjà comerç); desestacionalització turística i, per tant, disminució de l’atur degut a l’ocupació turística durant tot l’any.

I no ens podem oblidar que es facilitaria la conciliació familiar i laboral, fomentant la igualtat i la coresponsabilitat. Cal recordar que Espanya està a la cua d’Europa pel que fa a la conciliació.

En poques paraules, estaríem millorant la qualitat de vida de la societat balear.

Per tant, aquest Parlament es posiciona a favor de la petició social impulsada per la Plataforma Illes amb Claror de mantenir l’horari d’estiu, i demana al Govern espanyol que tengui en compte les particularitats geogràfiques de la nostra comunitat alhora de definir un horari més racional i conciliador. Així mateix, demanam  que impulsi una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i productius.