Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova parcialment una moció del Grup Popular relativa a la política educativa del Govern

25 d'octubre de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat, amb la incorporació de dues esmenes del Grup Socialista, dos dels deu punts d’una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a la política educativa del Govern balear.

Els dos punts de la moció originària (8 i 10), esmenats pel Grup Socialista, han estat aprovats per unanimitat i fan referència que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears:

8.- Perquè dugui a terme les obres de reforma que siguin necessàries en els centres educatius comptant amb els informes tècnics de seguretat requerits per la normativa vigent i, quan per la seva durada excedeixen els períodes vocacionals, d’acord amb les direccions dels centres per tal de no interferir en el desenvolupament de les activitats lectives, i amb els vistiplau de les famílies de l’alumnat.

10.- A presentar en seu parlamentària el pla d’èxit educatiu d’acord amb el manifestat pel conseller d’Educació i Universitat.

Els vuit punts restants de la iniciativa originària (vegeu document adjunt) defensats a l’hemicicle per la diputada Sara Ramón, han estat rebutjats per la majoria de vots de la cambra.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat a la moció fins a 11 esmenes, que han estat defensades per Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb 3 esmenes -acceptades pel grup proposant-, Enric Casanova (Socialista) amb 5 esmenes i Bel Busquets (MÉS per Mallorca), amb 3 esmenes.

Per a la fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, han intervingut els parlamentaris Laura Camargo (Podem Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...