Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a comprometre's en el rescat de la concessió del túnel de Sóller en aquesta legislatura

25 d'octubre de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat per 34 vots a favor (El Pi, Socialista, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem) i 20 abstencions (Popular i Mixt-Ciutadans) una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, i defensada pel diputat Josep Melià per "instar el Govern balear a comprometre’s en el rescat de la concessió del túnel de Sóller en aquesta legislatura establint una col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, sobretot, en l’aspecte econòmic atès que el Govern ja assumeix anualment el cost de la subvenció als residents pel preu del túnel". Així mateix, també s'ha aprovat "instar el Govern balear que als pressuposts generals per a l’any 2017 existeixi una partida pressupostària per a aquest rescat de la concessió del túnel de Sóller".

Intervencions

L'esmena que s'havia presentat per part dels grups MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears ha estat retirada. Aleshores, en torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Gabriel Company (Popular), Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Damià Borràs (Socialista). 

Més informació ...