Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova la creació d'una comissió no permanent d'investigació relativa a 'Sa Nostra'

2 de noviembre de 2016

El Ple del Parlament ha rebutjat per 33 vots en contra (Popular i Socialista), 18 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears), la proposta del Grup Parlamentari Mixt de creació d’una comissió no permanent d’investigació, sobre el procés de reestructuració bancària de la 'Caixa d’Estalvis de Balears Sa Nostra'.

Des de la tribuna d'oradors, la iniciativa ha estat defensada pel portaveu del Grup Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) Xavier Pericay; mentre que, en torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Miquel Àngel Jerez (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Isabel Oliver (Socialita).

Més informació ...