Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no pren en consideració modificar la Llei de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

2 de noviembre de 2016

El Ple del Parlament no ha pres en consideració, per 32 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista) i 25 vots a favor (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans) una proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificar la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

A través d'aquesta proposició de llei, que ha estat defensada pel diputat Josep Melià, es pretenia abordar la tramitació d'un canvi legislatiu en un seguit de punts que, tal com figura al contingut de la iniciativa, volia: introduir algunes millores que permetin avançar en eficiència administrativa i en seguretat jurídica. Millores que afecten al projecte integrat que ha de tenir en compte que a nivell constructiu hi pot haver un projecte bàsic i un projecte d'execució. Millores en relació a les mesures cautelars a adoptar en cas que una activitat no compti amb els requisists exigibles i en relació al règim sancionador i millores en relació a les activitats exemptes o a les modificacions. Així mateix la iniciativa legislativa pretenia: recuperar la categoria de les 'altres activitats no permanents', molt més adequada i simplificada en la seva tramitació per aquelles activitats amb finalitats i objectius clarament no lucratius i de foment de la participació ciutadana en matèries culturals, esportives i de temps lliure no lucratius. 

En torn a favor de la proposició de llei han intervingut els parlamentaris Santiago Tadeo (Popular) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans); mentre que en contra ho han fet: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).  

Més informació ...