Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la iniciativa per modificar la Llei de comerç de les Illes Balears

15 de noviembre de 2016

S'ha sol·licitat la tramitació directa i en lectura única de la iniciativa legislativa i per via d'urgència.

El Ple de les Illes Balears ha pres en consideració la Proposició de llei, presentada pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (GentxFormentera-PSIB), relativa a modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Els parlamentaris que han intervingut en nom dels grups presentants de la iniciativa, amb l'ordre que han signat l'escrit, han estat: Josep Melià, Isabel Oliver, Alberto Jarabo, Joana Aina Campomar i Josep Castells.

En torn de fixació de posicions ho han fet Santiago Tadeo (Popular) i Xavier Pericay (Ciutadans).

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació ei ha estat presa en consideració amb les abstencions dels grups parlamentaris Popular i Mixt (Ciutadans).

Contingut de la iniciativa

Les modificacions que proposa aquesta iniciativa legislativa avui presa en consideració afecten els aspectes següents de la Llei de comerç:

- La implantació de grans establiments comercials, per tal de preservar i assegurar la mobilitat de persones i vehicles que pugui general l'establiment comercial projectat.

- Els horaris comercials, concretament, els diumenges i altres festius d'obertura comercial autoritzada i els establiments amb règim especial d'horaris, especialment a les zones de gran afluència turística.

- El reforç de la participació de les administracions públiques i els propis agents econòmics i socials implicats en el sector comercial en totes les mesures i actuacions previstes a la llei per impulsar l'activitat comercial a les Illes Baleras, en el si de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç.

- L'adequació al marc bàsic estatal en la classificació de determinades infraccions administratives i la correcció d'un error material en la referència en la numeració d'un article.