Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Declaració institucional relativa al Dia Universal de la Infància

15 de noviembre de 2016

El Ple de la cambra ha aprovat per assentiment una declaració institucional per commemorar el Dia Universal de la Infància, que té lloc cada 20 de novembre.

.

Declaració institucional:

Un any més, el Parlament de  les Illes Balears commemora el Dia Universal de la Infància, que té lloc cada 20 de novembre, moment de la ratificació de la Convenció dels Drets de l’Infant.

Gràcies a aquest tractat, el més ratificat de la història, la infància aconsegueix ser reconeguda com a subjecte actiu de ciutadania, a part de la cobertura quant al ventall de drets de supervivència, desenvolupament i protecció. En aquest sentit, el compromís internacional que es sustenta a través de la Convenció dels Drets de l’Infant, es tradueix en l’àmbit estatal, autonòmic i local, una vegada signada la Convenció per part de cada Estat a partir de l’any 1989.

Si bé des de la seva ratificació existeixen avenços significatius, cal dir que a no ser que no s’acceleri el ritme quant a progressos des d’un punt de vista d’equitat, el futur de milions d’infants es veurà amenaçat. La situació en què viuen gairebé 250 milions d’infants arreu del món en situació de conflicte o els 28 milions d’infants que es troben fora de casa seva, fugint de la violència i la inseguretat, són aspectes que no ens poden ser aliens. 

Les dificultats per arribar als infants més vulnerables no són d’àmbit tècnic: són qüestió d’inversió social, de voluntat col·lectiva i política. Es tracta d’una qüestió de voluntat compartida.

A més, a la nostra societat una de les grans problemàtiques en la infància és la desigualtat; reparar i reforçar la xarxa de protecció per fer front aquesta situació és un aspecte clau. A més la pobresa i exclusió social tenen també rostre d’infant.

Donats els compromisos establerts en el Pacte Balear per a la infància, del qual tots els grups parlamentaris formen part, cal fer un esforç més per continuar establint mesures que millorin el benestar infantil. En aquest sentit ens comprometem a continuar treballant perquè nins i nines estiguin al cor de les decisions parlamentàries i cal fer especial atenció a:

 • Fer front de manera prioritària a les situacions de vulnerabilitat social, a la pobresa i a l’exclusió i a les desigualtats. 
   
 • Apostar per l’equitat en totes les actuacions: per arribar a tots les infants de manera que s’aporti en igualtat d’oportunitats, en totes les esferes de vida.
   
 • Visibilitzar la situació de la infància a les Illes Balears, a través de l’obtenció de dades adequades que ens puguin aportar una visió integral quant al seu benestar infantil.
   
 • Considerar la infància en l’elaboració dels pressupostos, a través d’un enfocament de drets.
   
 •  Considerar que els Objectius de Desenvolupament Sostenible no són aliens a la nostra realitat i que cal establir aspectes concrets per tal d’assolir els compromisos cap a 2030.