Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Mabel Cabrer jura el càrrec com a nova diputada del Parlament

22 de noviembre de 2016


Maria Isabel Cabrer i González, ha pres possessió davant el ple de la cambra del seu càrrec com a nova diputada del Grup Parlamentari Popular, després de la renúncia de Maria Salom i Coll, el passat 18 de novembre, per ser nomenada delegada del Govern de l'Estat.

Tot seguit, la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ha informat de la designació dels diputats Antoni Camps (Popular), Damià Borràs (Socialista) i Nel Martí (MÉS per Menorca), encarregats de defensar en el Congrés de Diputats la Proposició de llei dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.