Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Miquel Vidal, del Grup Parlamentari Popular, ├ęs elegit vicepresident segon del Parlament

29 de noviembre de 2016

Atesa la renúncia com a diputada de Maria Salom i Coll, que ocupava el càrrec de vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, el plenari ha procedit a l’elecció del nou càrrec de la cambra.

El Grup Parlamentari Popular ha proposat el diputat Miquel Vidal i Vidal i, per tal de procedir a l’elecció, la secretària de la Mesa ha cridat per odre alfabètic tots els diputats i diputades presents per tal d'emetre el seu vot mitjançant el tràmit establert reglamentàriament.

El resultat de la votació ha estat de 19 vots a favor i 34 vots en blanc.