Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament i IB3 han signat un conveni de col·laboració per als propers quatre anys

16 de diciembre de 2016

Amb l'objectiu d'incrementar la difusió i la transparència de la informació parlamentària i fer possible que arribi a tots els ciutadans i ciutadanes de cada una de les illes.

Avui matí la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Xelo Huertas, i el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), Andreu Manresa, han signat un conveni de col·laboració, per a quatre anys prorrogables, amb l’objectiu de promoure la col·laboració “per tal de contribuir al coneixement i a la divulgació de la naturalesa i l’activitat del Parlament”.

L’EPRTVI es compromet a dur a terme les activitats següents:

  1. Retransmetre en directe, atès el seu interès públic, i per qualsevol de les seves plataformes d’emissió, les sessions de control al Govern del Parlament durant els plens setmanals que s’hi celebren en període parlamentari –l’EPRTVIB durà a terme les retransmissions de les preguntes orals i, segons les necessitats de programació, de les interpel·lacions, mocions, proposicions o d’altres activitats parlamentàries– i retransmetrà igualment qualsevol acte institucional de rellevància.
  2. Produir i emetre el programa d’actualitat parlamentària titulat “Parlament”.
  3. Aportar al Parlament de les Illes Balears la quantitat total de 37.000 €, que serà destinada a l’adquisició per part del Parlament de les Illes Balears de 6 càmeres robotitzades.

Per la seva part el Parlament es compromet a dur a terme les activitats següents:
Adquirir, de conformitat amb el seu règim de contractació, un sistema tècnic.

  1. Operar l’equipament instal·lat, tant en el moment en què aquest s’utilitzi per a les retransmissions de les sessions de control per l´EPRTVIB (o qualsevol altra plataforma de difusió), com en les ocasions en què s’utilitzi per a la gravació ordinària d’altres sessions parlamentàries amb objectius documentals del Parlament.
  2. El Parlament de les Illes Balears ha de cedir (sense que sigui amb caràcter d’exclusivitat) a l’EPRTVIB els drets d’explotació (reproducció i comunicació pública) de les gravacions o de les obres audiovisuals que es generin derivades de l’activitat parlamentària.
  3. Així mateix, ha de promoure la presència de la radiotelevisió pública com a mitjà de referència informativa de Balears i, sempre que sigui possible, el considerarà el mitjà de comunicació preferent en el desenvolupament de les tasques informatives derivades de l’actuació de la cambra balear.

Durant la presentació del document la presidenta Xelo Huertas i el director general Andreu Manresa, han coincidit en destacar la importància de posar a disposició dels ciutadans de les Illes Balears continguts audiovisuals del treball parlamentari destinats a satisfer, entre d’altres, “les necessitats democràtiques, socials i culturals dels ciutadans, així com a promoure el pluralisme i la participació democràtica”.

Més informació ...