Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple insta el Govern balear a realitzar un estudi relatiu a l'externalizació i internalització dels serveis informatius

1 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a realitzar “un estudi objectiu i documentat sobre l’organització de l’ens, sobretot pel que fa a l’externalització i internalització dels serveis informatius”. Aquest ha estat l’únic punt aprovat d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en relació al model d’IB3, gràcies a l’acceptació d’una esmena d’addició presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt (Gent per Formentera-PSIB). Les dues esmenes restants no han estat acceptades pel grup proposant.

Els quatre punts originaris de la moció, defensada per la diputada Antònia Perelló, han estat rebutjats per la majoria dels vots de la cambra, els quals proposaven instar el Govern de les Illes Balears que: 

  1. En el termini màxim de tres mesos presenti una proposta tecnològicament viable que garanteixi l’emissió en HD d’IB3 televisió a tot el territori balear.
  2. Es publiquin al portal de transparència de l’EPRTVIB tots els informes que avalen les contractacions directes que fa l’Ens, en particular les relatives als encàrrecs de producció i coproducció.
  3. En el termini màxim de tres mesos dugui a terme una auditoria de continguts per tal d’avaluar les raons de la pèrdua d’audiències que experimenta la televisió autonòmica, a fi d’elaborar una proposta de programació dirigida a recuperar progressivament els índexs que aquesta tenia o fins i tot a millorar-los.
  4. Dimensioni pressupostàriament l’EPRTVIB en cas que les audiències es mantinguin en els índexs actuals o per davall d’aquests.

Intervencions

Durant el debat de la moció, per a la defensa de les tres esmenes presentades han intervingut: Silvia Cano (Socialista), Carlos Saura (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca) i Nel Martí (MÉS per Menorca); mentre que en torn de fixació de posicions ho han fet: Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt).

Més informació ...